naar vorige pagina 8. Internet-formulier

Opdrachtgever: Ir. C.A. Daams Advies.

De opdrachtgever heeft een internet-formulier gemaakt en wil weten of het begrijpelijk is voor onervaren consumenten.

Consument tracht internetformulier te doorgrondenResultaat: Er is een overzicht gemaakt van ergonomische eisen aan een internet-formulier. Het formulier van de opdrachtgever is hieraan getoetst. Naar aanleiding van de resultaten zijn verbeteringen voorgesteld, waardoor het internet-formulier veel begrijpelijker werd voor leken.

 

naar volgende pagina