naar vorige pagina 4. Handboek kinderrolstoelen

kinderrolstoelOpdrachtgever: KBOH te Woerden.

De keuze voor een kinderrolstoel is moeilijk door het grote aanbod en de relatief geringe informatie door fabrikanten en importeurs. KBOH wilde een handboek laten maken voor de keuze van een kinderrolstoel.

Etac Sting

kinderrolstoel Resultaat: Na inventarisatie van de relevante variabelen en het aanbod van kinderrolstoelen is een opzet gemaakt voor een handboek. Het handboek zal pas gerealiseerd kunnen worden als de gegevens van de fabrikanten gestandaardiseerd (en dus vergelijkbaar) zijn.

Skwirrel van Huka

naar volgende pagina