naar vorige pagina 2. Website

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied (ministerie van LNV)

De opdracht was het toetsen van website www.dehilver.nl op gebruiksvriendelijkheid.

Resultaat: Een aantal elementen op de site werden niet opgemerkt, een aantal andere werden juist snel gevonden. Flash was noodzakelijk om de site te bekijken, maar veel proefpersonen hadden dit niet en waren ook niet in staat het te installeren. Naar aanleiding van de resultaten zijn voorstellen gedaan om o.a. deze aspecten en de navigatie in een landkaart te verbeteren.

naar volgende pagina