naar vorige pagina Geschiedenis

"Ergonomie ontstond op het moment dat men bewust constateerde dat werk en techniek niet vanzelf op de mens worden afgestemd. Toen realiseerde men zich dat werk en hulpmiddelen kundig en systematisch verbeterd moeten worden om vermoeidheid en ongelukken te verminderen en om de prestaties te verhogen. (...)

Een belangrijke factor bij het ontstaan van het vakgebied ergonomie was de toenemende industrialisering. Enerzijds kwamen er door massa-produktie grote hoeveelheden van ieder produkt op de markt, en elk produkt moest door een grote verscheidenheid van gebruikers naar tevredenheid gebruikt kunnen worden. Hierdoor ontstond er behoefte aan produktergonomie.

Aan de andere kant was er bij werken, bijvoorbeeld aan de lopende band, meer aandacht nodig voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, terwijl de werkgevers meer op efficiëntie gingen letten. Hierdoor ontstond er behoefte aan arbeidsergonomie".

Uit: Produktergonomie, ontwerpen voor gebruikers. Dirken, 2004 Utrecht: Lemma

naar de volgende pagina